JÁTÉKSZABÁLY Játékosok száma: 2–6 játékos részére Ajánlott: 6 éves kortól Játékidő: kb. 20 perc A játék tartalma: 72 játékkártya (64 gyümölcs, 3 majom, 3 elefánt, 2 malac képpel) 1 csengő 1 játékleírás A játékosok célja: A játékosok sorban egymás után felfordítják legfelső lapjukat. Ha egy forma gyümölcs vagy egy állat és csak ked venc gyümölcsei tűn – nek fel a lapokon, a játékosoknak villám gyor san a csengőre kell csap – niuk. Az a játékos, aki elsőként csap a csen gőre, megkapja az összes fel fordított lapot. A játékot az a játékos nyeri, aki a játék végéig a legtöbb lapot gyűjti össze. A játék előkészítése: A játékosok az asztal közepére, mindenki számára könnyen elérhető helyre teszik a csengőt. (célszerű egy kendőt, vagy filc darabot a csen gő alá tenni, hogy az asztal felületét a csengő alatt óvjuk. A kártyákat megkeverés után egyenlő arányban szét kell osztani a játékosok között. 5 játékos ese tén lesznek olyan játékosok, akik a játék elején több lapot kapnak, mint a többiek, de ennek kezdet ben nincs jelentő sé ge. A játékosok megkeverik az átvett lapokat és egy lefor dí tott paklit képeznek belőle maguk előtt. A kezek épségének megóvására javasoljuk a sérülést okoz ható tár – gya kat (pl.: karóra, gyűrű) levenni. A játék menete Az éppen soron lévő játékos felfordítja A játékot a legfiatalabb játékos kezdi.  paklija legfelső lapját és a lefordított pak lija, és a csengő közé teszi. A já tékot rögtön, a játé kos baloldali szomszédja folytatja. A játékosok minden fel – fordított la pot a már felfor dított lapra tesznek, az ábrán látható módon. Így min den játékos előtt a játék folyamán egy felfordított pakli kép ződik, mely – nek csak a legfelső lapja látható. Így kell a lapokat felfordítani! Azért, hogy a játékos ne nézzen saját lapja alá, és így ne tegyen előny re szert, a lapot felső sarká nál megfogva, magától kifelé for dít ja fel, ahogy ezt az ábra mutatja. Mikor kell csengetni? A kártyákon vagy állatok, vagy gyümölcsök képe látható. A gyümölcs lapok között van: banán, szilva, eper, és citrom, eltérő variációban. Az állat kártyákon minden esetben csak egy állat (ele fánt, majom, malac) képe van. A következő négy esetben kell csengetni: 1, Ha két egyforma gyümölcslap tűnik fel. 2, Ha elefánt és a gyümölcslapokon csak banán, szilva, vagy citrom tűnik fel, de egy eper sem látható! 3, Ha majom és a gyümölcslapokon csak banán, szilva, vagy eper tűnik fel, de egy citrom sem látható! 4, Végül pedig rögtön csen gess, ha malacot látsz! A gyorsaság jutalma: Az a játékos, aki a fent leírt kártyakombinációk egyikének feltűné – sekor a leggyorsabban csengetett, lezár egy fordulót, és az összes felfordított lapot megnyeri. A megnyert lapokat a játékos lefordítva a paklija alá teszi. Ezek után a játékos új fordulót kezd úgy, hogy felfordítja paklija legfelső lapját. Figyelem! A játékosok kezeiket nem tarthatják a csengő mellett! A játék alatt a játékosoknak kezeiket maguk előtt az asztalon kell tartaniuk. Nem csengethetsz! Nem csengethetsz, ha csak különböző gyümölcs kártyák láthatók, vagy egy állat és egy olyan gyümölcs is látható, amit az állat nem szeret. 1, Csak különböző gyümölcsök láthatók.                2, Elefánt és eper látható!Az elefánt nem szereti az epret! 3, Majom és citrom látható! A majom nem szereti a citromot.   4, Elefánt és majom, vala mint eper és citrom                                                                                                          látható. Figyelem: az is előfordulhat, hogy a lapok egyik fele meg engedné a csengetést, a másik fele pedig tiltja. Ilyenkor nem szabad csengetni! Például, ha egy majom, egy citrom és két egyforma gyümölcs kártya látható, nem lehet csengetni! Ha egy elefánt, egy eper és egy malac látható, akkor sem szabad csengetni! Rosszul csengettél! Ha egy játékos rosszul csengetett, akkor sajnos a felfordított lapjait a csengő alá kell tennie. A játékos társak felfordított lap jai az asztalon maradnak. A játékot ekkor a játé kos bal oldalán ülő szomszédja foly tatja. Amikor egy játékos megnyer egy fordulót, akkor nemcsak a játékostársak felfordított lapjait veheti magához, hanem a csengő alatti lapokat is. Kivéve, ha… egy olyan játékos nyeri a fordulót, akinek lapja van a csengő alatt, ez esetben a játékos csak a saját felfordított lapjait, és a csengő alatti lapokat nyeri meg. Szervusz! Ha egy játékos már nem tud lapot felfordítani, mert lefordított lapjai elfogynak, kiesik a játékból. Addig felfordított lapjai az asztalon maradnak, amíg egy játékostársa elnyeri azt. Figyelem! Abban az esetben is kiesik a játékos, ha kétszer egymás után rosszul csenget! Ebben az esetben a játé kos nak az összes lapját a csengő alá kell tennie. A játék vége: A játéknak akkor van vége, ha már csak két játékos van a játékban. Ők még a felfordított lapokért végigjátsszák a fordulót az első csengetésig, a következő szabályokkal: – ha egy játékos az utolsó fordulóban jól csenget, akkor megkapja a felfordított lapokat. – ha egy játékos az utolsó fordulóban rosszul csenget, fel for dított lapjait játékostársa kapja meg, és a játék véget ér. A játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végéig a legtöbb lapja gyűlik össze. Egyezőség esetén a játékosok további fordulókat játszanak, amiben eldöntik, ki a játék nyertese.

Tömeg 0,000 kg
Márka

Vonalkód

4007396207057

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Halli Galli Extreme Piatnik” értékelése elsőként

Your email address will not be published. Required fields are marked