Rizikó Vikingek társasjáték – Európa sok csatát látott már, ám olyan brutális hadviselést, mint most, a vikingek idején, még soha. Ragnar Lothbrok eddig még felfedezetlen, vélhetően igen gazdag vidékekre hirdetett hadjáratot. Csatlakozzatok ti is, kössetek szövetségeket más törzsekkel, kérjétek az istenek segítségét, és igázzátok le egész Európát!

A Rizikó vikingek társasjáték dobozának tartalma: 1 db játéktábla, 5 különböző színű sereg figurái, 42 db területkártya, 10 db istenek kártya, 10 db támadás kártya, 1 db Viking kor vége kártya, 3 db piros dobókocka, 2 db fekete dobókocka és egy játékszabály. A játék angol nyelvű. Jó szórakozást !

További társasjátékok.

rizikó vikingek

A rizikó vikingek társasjáték bemutatása

A Rizikó vikingek társasjátékban a 2-5 játékos titkos katonai küldetést próbál végrehajtani, melynek célja a területek elfoglalása. A játékterep hat kontinensre, azon belül 42 körzetre van felosztva, amelyek közül néhány stratégiai előretolt állás. A területek védelme csak figyelmes tervezés után lehet sikeres. A súlyos vereségek fontos körzetek, vagy akár kontinensek elvesztését jelentik.

A győzelemhez a merész csapatmozgásokon és gyakorlaton kívül a kockadobás szerencséje is szükséges.

A játék közben szövetségek alakulnak ki, melyek azonban nem mindig bizonyulnak tartósnak…

A Rizikó egy variációjában pedig a feladat – az egész világ meghódítása.

Minden játékos ugyanazt a RIZIKÓ-t vállalja.

A játék rövid története

Noha a játék elvei minden változatban azonosak, a pontos szabályok lényegesen eltérhetnek országról országra – és olykor még kiadásról kiadásra is. A Rizikót Albert Lamorisse francia filmrendező találta fel (La Conquête du Monde, azaz A világ elfoglalása címen), a különböző országok kiadói azonban némileg módosítottak az eredeti szabályokon. Az alábbiakban a legfrissebb angol változatot tárgyaljuk.

A játék kezdete

A Rizikó Vikingek társasjáték azzal kezdődik, hogy a táblát lefektetik, és mindegyik játékos eldönti, melyik színnel akar játszani. Az egyik játékost ki kell nevezni tábornoknak, ő lesz a felelős a kártyák kiosztásáért, begyűjtéséért és a pótlásokért.

A játékosok kapnak egy-egy kártyát, amely előírja, hogy az adott játékosnak milyen titkos küldetést kell teljesíteni, pl. megsemmisíteni valamelyik hadsereget, elfoglalni bizonyos kontinenseket, és birtokba venni bizonyos számú területet.

Ezután kiosztják a rizikó kártyákat, amelyek meghatározzák, melyik területet kell elfoglalniuk a résztvevőknek a játszma elején. Ez a játék egyik kulcsfontosságú része, mindenkinek ekkor kell eldöntenie, mely területekről kívánják indítani a támadást, és mely stratégiai fontosságú területeket muszáj megerősíteni a védelem érdekében.

A stratégia

Az általános stratégia Rizikó vikingek társasjátékban mindig attól függ, milyen küldetést kell teljesítenünk. Általában véve azonban elmondható, hogy nem kifizetődő azonnal és nyíltan a kiszabott küldetésre koncentrálni, mert sokkal nehezebb dolgunk lesz, ha a többiek felfedezik a célunkat.

Többnyire jó stratégiának minősül először meghódítani Ausztráliát, megerősítve csapatainkat, mielőtt a többi kontinens lerohanására indulnánk, majd pl.

Sziámon vonni össze erőinket, és várni Ázsia megszállásával addig, míg elegendő tartalékunk össze nem gyűlik a helyszínen. Dél-Amerika ugyancsak hasznos stratégiai kiindulópont, noha biztosítása jelentős erőket leköt. A játék kezdeti szakaszában Európát és Ázsiát nehéz tartani, olyan nagyok és sok irányból támadhatnak.

A győzelem

Két- vagy ötszemélyes játék esetén az nyer, aki először teljesíti a küldetéskártyán feltüntetett feladatot. Ez azt is jelenti, hogy a sikeres előretörés nem feltétlenül jele annak, hogy egy játékos közel áll küldetése teljesítéséhez. A kétszemélyes változatban, melyet küldetéskártyák nélkül játszanak, az nyer, akinek sikerül megsemmisíteni az ellenfél haderőit. A világhódító játék több játékossal is játszható, de ilyenkor jóval tovább tart.

Előkészítés

A Rizikó vikingek társasjáték kezdete előtt az egyik játékost Tábornoknak jelölik ki. Valamennyi játékos szint választ, és kiválasztja a hozzá illő hadosztály-figurákat. Az egyik résztvevő lesz a Tábornok. Ha hatnál kevesebben játszanak, a Tábornok kiveszi azokat a feladat-kártyákat, amelyek a fel nem használt színekhez tartoznak.

A Tábornok megkeveri a kártyacsomagot és balról jobbra haladva mindenkinek oszt egy lefelé fordított kártyát.

A maradékot leteszi, amelyeket nem szabad megnézni. A játékosok megnézik kártyáikat, amelyek meghatározzák titokban tartandó – feladatukat.
A játékosok most megkapják meghatározott számú hadosztályaikat, amely a résztvevők számától függ:

3 játékos – 35 hadoszátly
4 játékos – 30 hadosztály
5 játékos – 25 hadosztály
6 játékos – 20 hadosztály

A Tábornok vegye ki a két jóker-kártyát a RIZIKÓ-kártyacsomagból, majd keverjen. Ossza ki az összes kártyát a játékosoknak az óramutató járásával megegyező irányban haladva. (Figyeljünk arra, hogy 4-5 fő esetén 2 játékos eggyel több kártyát kapjon.) Ezek a kártyák jelölik, hogy a játék kezdetekor a játékosok mely körzeteket birtokolják.

A játékosok most helyezzenek 1-1 hadosztályt minden számukra a kártyákkal kijelölt területre. Ezután a Tábornoktól balra kezdve a játékosok egyenként helyezzék el további hadosztályaikat. Nincs további megkötés arra nézve, hogy egy területre hány hadosztály kerüljön, (azon kívül, hogy mindegyiken legalább egy legyen). A játékosoknak valamennyi hadosztályukat el kell helyezniük az általuk birtokolt körzetekre.

Amennyiben ez megtörtént, a játékosok adják vissza RIZIKÓ-kártyáikat a Tábornoknak, aki visszateszi a jókereket, megkeveri a csomagot, majd lefordítva leteszi egy mindenki által látható helyre.

A rizikó vikingek társasjáték menete

A Tábornoktól balra ülő játékos kezd, és az óramutató járásának megfelelően következik a többi résztvevő. Egy kör három egymást követő szakaszból áll.

1. szakasz – Erősítés

Egy forduló kezdetekor a játékos erősítést kérhet.

1. A játékos annyi hadosztályt kaphat ,amennyi az általa birtokolt körzetek számának egyharmada, de minimum hármat.

Példa:

Egy játékos 17 körzetet birtokol. Kaphat 17:3 = 5 hadosztályt (az osztásnál képződő maradék 2 nem vehető figyelemben).

A játékos 4 körzetet birtokol, tehát három hadosztályt kaphat 4:3 = 1 (de három a minimum).

2. További egységeket kaphat a játékos a Rizikó vikingek társasjátékban, ha forduló kezdetén teljes kontinenseket birtokol (ehhez az szükséges, hogy egyedül birtokolja a kontinens összes körzetét). A kontinensekért kapható hadosztályok számértéke:

Ausztrália: 2
Dél-Amerika: 2
Afrika: 3
Európa: 5
Észak-Amerika: 5
Ázsia: 7

3. A játékos becserélheti a birtokában lévő RIZIKÓ-kártyákat hadosztályokra, ha új körzeteket hódít meg a Rizikó vikingek társasjátékban. (l. 2. szakasz). A kártyák a következő módon cserélhetők:

3 gyalogság: 4
3 lovagság: 6
3 tüzérség: 8
mindegyikből 1: 10

2. szakasz – Csata

A Rizikó vikingek társasjátékban a támadás csak határos, illetve a támadás kiinduló körzetével szaggatott fekete vonallal összekötött körzet ellen indítható. A támadó legalább 2 hadosztályt kell, hogy felhasználjon a támadáshoz. Ha a támadó csak 2 hadosztályt használ, csupán 1 dobókockával dobhat.

A harcolók az akció során használhatnak 1,2, vagy 3 hadosztályt, de ha egy körzetet elfoglalnak legalább egy hadosztályt hátra kell hagyniuk. (Legalább egy védő hadosztálynak tehát minden esetben állomásoznia kell a körzetekben.)

A támadónak meg kell neveznie:

-A támadás kiindulópontjaként szolgáló körzetet.
-A megtámadni szándékozott körzetet.
-A támadó hadosztályok számát.

A csata megkezdődik. A támadó a piros kockákkal dob. Dobhat a támadó hadosztályok számával megegyező számú kockával vagy kevesebbel is. (Megjegyzés: célszerű a lehető legtöbb kockával dobni.)

A továbbiakban néhány példán bemutatjuk a fenti szabályok alkalmazását a Rizikó vikingek társasjátékban.

A támadó 2 hadosztállyal támad. 6-ost, 1-est, 1-est dob a kockákkal. A védő egy kockával 3-ast dob. A védő veszít 1 hadosztályt.

A támadó 3 hadosztállyal támad. A védőnek 2 hadosztálya van. Mindkét fél 1 hadosztályt veszít a Rizikó vikingek társasjátékban.

rizikó társasjáték játékszabály

Ha a támadó és a védő egyformát dob, a védő győz. Ebben az esetben a támadó 3 hadosztállyal támad 2 ellenében, és 2 hadosztályt veszít.

Annak ellenére, hogy a védő 2 hadosztállyal harcol, itt mégis veszít egyet.

Ebben az esetben 2-2 hadosztály száll szembe egymással. A támadó 2 hadosztályt veszít, mivel azonos pontszám esetén a védő győz.

Nyugat-Európa, mivel határos vele, megtámadhatja Dél-Európát. Dél-Európa megtámadhatja Egyiptomot, mert szaggatott fekete vonal köti össze őket.

Alberta 4 hadosztállyal megtámadhatja Ontariot 1, 2 vagy 3 kockával dobva. Ontario 1 kocka dobásával védekezhet.

Példa:

A játékos olyan körzetből kíván támadni, ahol 2 hadosztálya állomásozik. Ilyen esetben egy kockával dob.

A játékosnak 10 hadosztálya van egy adott körzetben. Ez esetben 1, 2 vagy 3 kockával dobhat. (Javaslat: általában előnyös a lehető legtöbb kockával dobni.)

Az a játékos, aki a támadás bejelentése előtt dob, abban a körben elveszti a támadás jogát.

A védő játékos a kék kockákat használja. Amennyiben 3-nál kevesebb védő hadosztálya állomásozik a megtámadott körzetben, csak 1 kockával dobhat.

A támadó és a védő dobása után az eredmények összehasonlítják. A támadó és a védő által elért LEGMAGASABB dobott számokat hasonlítjuk össze. A nagyobb számot dobó játékos győz, a vesztes levesz 1 hadosztályt az adott körzetből és visszateszi azt a fel nem használt játékfiguráihoz.

Ha a játékos egy kockánál többel dobott, a MÁSODIK LEGMAGASABB dobott értéket kell összehasonlítani, és ez alapján dönthető el, hogy melyik fél veszti el a következő hadosztályt.

A továbbiakban néhány példán bemutatjuk a fenti szabályok alkalmazását.

Ha a csata eldőlt, a játékos folytathatja a támadást ugyanazon, vagy bármely más régió ellen addig, amíg úgy nem dönt, hogy a hadműveleteket abban a körben már beszünteti. Amennyiben a csatároszások alatt valamely körzetbe utolsó védő hadosztály is megsemmisül, a támadónak a régiót azonnal el kell foglalnia úgy, hogy az adott körzet elleni utolsó támadósban felhasznált hadosztályait odahelyezi.

Példa:

A játékos adott körzetben 5 hadosztály van. Úgy dönt, hogy 2 hadosztállyal megtámadja a szomszédos 1 hadosztállyal védett körzetet. A támadó bizonyul győztesnek a kockadobás után. El kell foglalnia a meghódított körzetet 2 hadosztállyal, de odatelepíthet 3-at vagy 4-et is. 5-öt azért nem, mert a játék során egyetlen terület sem maradhat üresen.

A játékos folytathatja a támadást az elfoglalt területről.

Ha a támadások során az egyik játékos utolsó hadosztályát is megsemmisítik a Rizikó vikingek társasjátékban, a szóban forgó játékos átadja RIZIKÓ-kártyáit a támadónak, és a feladat-krátyáit – az összes résztvevő elöl letakarva – a Tábornoknak.

Ha a csata szakasz idején a Rizikó vikingek társasjátékban egy, vagy több régiót a játékos elfoglal, a Tábornoktól egy lefelé fordított RIZIKÓ-kártyát kap. A RIZIKÓ-kártya készletek a következő fordulóban erősítésként extra hadosztályokra váltható.

3. szakasz – Átcsoportosítás

A játékos most átcsoportosíthatja hadosztályait kizárólag EGY körzetből egy másik szomszédos körzetbe, feltéve, hogy az első körzet nem marad védő hadosztály nélkül. Megjegyzés: Fordulónként csak egy átcsoportosítást lehet végrehajtani.

Ezután az új játékos következik.

A győztes

Az a játékos, aki elsőként éri el a feladat-kártyán meghatározott célt, bemutatja feladat-kártyáját a többieknek, és megnyerte a játékot.

Szabályok 2 játékos részére

A Rizikó vikingek társasjátékban a játékosok színt választanak, és mindegyikük 40 hadosztályt kap. Egy harmadik szín a semleges erők jelzésére szolgál, 28 hadosztállyal.

A jókerek kivétele utána a 42 RIZIKÓ terület-kártyát összekeverjük, és az előző játékhoz hasonlóan kiosztjuk. Minden játékos, beleértve a semleges felet is, 14 db-ot kap. A játékosok felosztják hadosztályaikat, mint az előző játékban, majd a semleges hadosztályokat is elhelyezik, kettőt-kettőt minden régióra.

A RIZIKÓ-kártyákat a jókerekkel együtt összegyűjtjük és megkeverjük. A feladat-kártyák nem kerülnek felhasználásra.

A játék célja: elsőként megsemmisíteni az ellenfél haderőit. Amelyik játékosnak ez sikerül, az a győztes, tekintett nélkül a semleges fél pillanatnyi állására. A játék menete az előzőével megegyezik az alábbi kivételeitől eltekintve.

Amikor valamely játékos erősítést kap (1. szakasz), a semleges fél ezen erősítés felét kapja, de a maradékot, hasonlóan az előzőleg leírtakhoz, itt is figyelmen kívül kell hagyni.

Példa:

A játékos a Rizikó vikingek társasjátékban a kör kezdetekor 19 területet birtokol, Afrika megszállója, és becserél egy lovassági kártya-készletet. 6 3 8=17 hadosztályt kap. A semleges fél 8 hadosztályt kap.

A második játékos helyezze el az extra semleges hadosztályokat a semleges fél birtokolta területekre saját belátása szerint, de csak MIUTÁN az első játékos lehelyezte a saját erősítését.

A csata szakaszában (2. szakasz) a játékos a semleges felet második ellenfélnek tekintse. Amennyiben a semleges felet a játékos megtámadja, a támadást a hagyományos módon be kell jelenteni. A másik játékos játszik a semleges területek védelmében.

A támadó folytathatja a támadást akár a semleges fél, akár a másik játékos ellen, és ha a körben egy vagy több körzetet elfoglal, éppúgy megkapja a RIZIKÓ-kártyát, mint az előző típusú játékban.

Ezután a második játékos következik a Rizikó vikingek társasjátékban. A semleges fél sohasem támad (így nem is kap RIZIKÓ-kártyát), és átcsoportosítást sem végezhet.

rizikó vikingek

 

forrás

Tömeg 0,000 kg
Márka

Vonalkód

5036905033145

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Rizikó Vikingek társasjáték” értékelése elsőként

Your email address will not be published. Required fields are marked